Privacybeleid persoonsgegevens

Wij dragen veel zorg voor het beschermen van onze klanten. Onze website is geheel SSL (HTTPS) versleuteld en wij slaan geen persoonlijke betaalgegevens op, in welke vorm dan ook!

Beschermen persoonsgegevens

Voedingssupplementen Nederland verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van haar klanten en van de bezoekers van haar website, jegens derden, tenzij uit wettelijke verplichtingen anders blijkt. Voedingssupplementen Nederland zal in dit verband alle redelijkerwijs mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van haar klanten en de voedingssupplementennederland.nl websitebezoekers.